48 38 14 88 post@dingruppen.no

Eksempel på case jobbintervju 

I søknadsprosessen er et case-intervju en stadig mer populær metode for å vurdere kandidaters evne til å løse komplekse problemer. Her må en håndtere utfordrende scenarier og demonstrere analytiske ferdigheter.   

For mange kandidater kan denne typen intervju virke skremmende. Det gir derimot også en unik mulighet til å vise frem dine evner i en praktisk setting. La oss utforske hva et case-intervju er, hvorfor det er viktig og gi deg eksempel for å hjelpe deg med å forberede deg. 

Hva er et caseintervju? 

Et case-intervju er en intervjumetode der kandidaten blir presentert for en praktisk problemstilling. Målet er å observere hvordan kandidaten analyserer informasjonen, strukturerer sitt tankesett og kommer frem til en løsning.   

Dette formatet er spesielt vanlig i konsulentbransjen, finans, strategi og teknologi. Det kan også forekomme i andre sektorer. 

Hvorfor er case jobbintervju viktig? 

Det finnes flere grunner til at jobbintervju med case er viktig for arbeidsgiver. Nedenfor lister vi opp de viktigste grunnene til at arbeidsgiver bruker denne intervjuformen.  

Evaluering av problemløsningsferdigheter 

Case-intervjuer gir arbeidsgivere en innsikt i din evne til å håndtere komplekse problemer. Det handler ikke bare om å finne den riktige løsningen, men også om å vise din prosess og tenkning under press.  

Demonstrasjon av analytiske ferdigheter 

Arbeidsgivere er interessert i å se hvordan du analyserer data, trekker konklusjoner og bruker dine analytiske ferdigheter for å støtte dine beslutninger. Dette er spesielt relevant for stillinger som krever strategisk tenkning og datadrevne avgjørelser.  

Evne til å kommunisere tydelig 

Et viktig aspekt av case-intervjuet er din evne til å kommunisere dine tanker klart og strukturert. Dette inkluderer å presentere informasjon, forklare dine beslutninger og være i stand til å svare på oppfølgingsspørsmål. 

Eksempel på case til jobbintervju 

Nedenfor gir vi deg et eksempel på en case til et jobbintervju. Selv om du neppe får akkurat denne casen, anbefaler vi deg å løse den. Det hjelper deg med å bli vant til å jobbe med denne typen caser.  

Situasjon 

Du blir intervjuet for en stilling som strategisk rådgiver i et konsulentfirma. Firmaet har en klient innenfor den teknologiske sektoren som opplever en nedgang i salget. Klienten ønsker din hjelp til å identifisere årsakene til problemet og foreslå løsninger.  

Dine oppgaver:  

  • Analyser klientens nåværende situasjon ved å se på relevant data, trender og bransjeinformasjon 
  • Identifiser mulige årsaker til salgsnedgangen, og ranger dem etter relevans og påvirkning 
  • Utvikle strategiske anbefalinger for å håndtere utfordringene og forbedre salget  

Ditt svar: 

Først og fremst ville jeg begynne med å analysere de tilgjengelige salgsdataene, inkludert månedlige og årlige rapporter. Dette vil gi et tydelig bilde av når salgsnedgangen begynte og eventuelle mønstre som kan identifiseres. Samtidig ville jeg utføre en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter, trusler) for å vurdere klientens interne og eksterne faktorer.  

Deretter ville jeg vurdere bransjetrender og konkurransemiljøet. Det kan være eksterne faktorer, som endringer i forbrukeratferd eller teknologiske fremskritt, som påvirker salget.  

Når jeg har identifisert mulige årsaker, ville jeg lage en rangering basert på relevans og påvirkning. Dette kan innebære å bruke en verdikjede-analyse for å se på alle trinnene fra produksjon til salg og identifisere potensielle flaskehalser.  

Til slutt ville jeg utvikle strategiske anbefalinger basert på mine funn. Dette kan omfatte tiltak som å restrukturere markedsføringsstrategien, innføre nye produkter eller tjenester, eller styrke relasjoner med eksisterende kunder. 

Avsluttende råd 

Når du deltar i et case-intervju, må du huske å holde deg rolig. Strukturer svarene dine, og kommuniser dine tanker klart. Øv lignende scenarier for å bygge selvtillit og forberede deg på å håndtere ukjente problemer.   

Case-intervjuer gir deg en mulighet til å vise frem dine ferdigheter på en praktisk måte. Omfavne utfordringen, og bruk det som en sjanse til å skille deg ut i søknadsprosessen!