48 38 14 88 post@dingruppen.no

Datakunnskaper på CV-en

Å skrive CV er noe som byr på flere utfordringer for folk flest. En av de vanligste problemstillingene, er å finne ut hva man bør nevne og hva som overhodet ikke har noe der å gjøre. For man ønsker jo å gjøre et så godt inntrykk på en potensiell arbeidsgiver som mulig, men hvor går egentlig grensen?

På en CV er det vanlig å inkludere personopplysninger, samt informasjon om hvilken utdanning du har og hvilke erfaringer du har klart å opparbeide deg i løpet av karrieren din. Men har datakunnskaper noe med på CV å gjøre?

Dette er et tema som uten tvil har skapt debatt, og derfor ønsker vi å fordype oss i det. Hva er datakunnskaper, og er det nødvendig å inkludere det i hver eneste søknad du sener ut? Det er disse spørsmålene vi vil besvare i denne artikkelen.

Keyboard og datamus

Hva er datakunnskaper?

Generelt sett handler datakunnskaper om en persons evne til å bruke en datamaskin. På grunn av den teknogiske utviklingen vi har opplevd de siste tiårene, så er dette imidlertid noe de fleste kan i 2021.

Men som med så mye annet, er det vanlig å skille mellom forskjellige grader av datakunnskaper. Det å vite hvordan man skal starte datamaskinen og skrive på tastaturet, det er datakunnskaper. Men kunnskap om installasjon og det å bruke programvare, det er også datakunnskaper.

Datakunnskaper er noe man kan skaffe seg på flere måter. Noen blir en kløpper på datamaskinen ved å prøve seg frem, feile og prøve igjen, mens andre har en annen tilnærming – går på kurs eller bruker tid til å lese og sette seg inn i det før man setter seg ned foran skjermen.

Datakunnskaper er imidlertid noe man er nødt til å jobbe for å holde ved like. Programvarer oppdateres jevnlig og det dukker stadig opp nye programvarer som man må sette seg inn i og lære seg, om man vil henge med i utviklingen.

Gaming

Slike kunnskaper regnes ofte som en selvfølge

Selv om det å bruke en datamaskin krever datakunnskaper, så regnes dette veldig ofte som en selvfølge nå til dags. Før var det å kunne bruke en datamaskin skikkelig imponerende, men slik fungerer det ikke lenger.

Vi lever i en verden som stadig utvikler seg, og det har medført endringer på dette området også. Mens våre besteforeldre vokste opp med å skrive alt for hånd, så har flere av oss rett og slett vokst opp med muligheten til å la fingrene fare over tastaturet.

Her spiller altså alder en viktig rolle, og det kan være en av de avgjørende faktorene til om man bør inkludere det eller ikke. For eksempel så er det mer aksept for å inkludere datakunnskaper på CV-en for noen på 50+, enn for en 18 åring som prøver å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Tre CV-er i rekkefølge

La stillingen du søker på avgjøre

Datakunnskaper er et stort emne, og derfor mener vi at det er desto viktigere å la stillingen du søker på avgjøre hva du inkluderer og ikke.

Om du for eksempel søker på en jobb som tekstforfatter eller en annen lignende stilling, så trenger du ikke å inkludere datakunnskaper på CV-en. Her vil f.eks kompetanse i Microsoft Word være en selvfølge, samt at erfaringen din vil tale for seg selv.

Hvis du derimot har en IT-utdanning, så vil datakunnskaper umiddelbart få en litt annen rolle.

Med et så stort emne som datakunnskaper faktisk er, så er det ikke en selvfølge at alle IT-folk har det samme utgangspunktet eller jobber med nøyaktig det samme. En IT-medarbeider har kunnskap om for eksempel JavaScript, men en annen IT-medarbeider er bedre på Kaleidoscope!

En pil treffer blink

Datakunnskaper på CV-en? Både ja og nei!

Datakunnskaper har lenge vært et minefelt i forbindelse med det å skrive CV, og det kommer det nok til å være en god stund til.

Men vi mener i hvert fall at det bør være mulig å konkludere med at datakunnskaper hører hjemme på CV-en under veldig spesifikke omstendigheter!