48 38 14 88 post@dingruppen.no

Dårlige egenskaper jobbintervju 

Jobbintervjuer er en utfordrende, men viktig del av jobbsøknadsprosessen. En av de mest fryktede spørsmålene som ofte stilles er: «Kan du nevne noen av dine dårlige egenskaper?»  

Dette spørsmålet er designet for å evaluere din selvinnsikt og evne til å håndtere utfordringer. Her er noen strategier for å mestre svaret på spørsmålet om dårlige egenskaper under et jobbintervju. 

Vis selvinnsikt 

Arbeidsgivere verdsetter selvinnsikt og evnen til å være ærlig om ens egne svakheter. Når du svarer på spørsmålet, bør du unngå generiske svar som «Jeg er perfeksjonist» eller «Jeg jobber for mye». I stedet bør du identifisere en reell svakhet og være klar hvordan du håndterer den. 

Eksempel: «En av mine utfordringer har vært å dele oppgaver. Jeg har ofte funnet meg selv ønskende å gjøre alt selv for å sikre kvalitet. Jeg har imidlertid aktivt jobbet med å delegere ansvar og stole på mine teammedlemmers ferdigheter, noe som har ført til mer effektivt samarbeid.» 

Fokuser på selvforbedring 

Etter å ha identifisert en svakhet, er det viktig å vise at du aktivt arbeider med å forbedre deg selv. Dette signaliserer til arbeidsgiveren at du er dedikert til kontinuerlig utvikling og læring.  

Eksempel: «Jeg har vært klar over at jeg noen ganger kan bli for detaljorientert. Dette har tidligere tatt tid bort fra overordnede mål. For å adressere dette, har jeg tatt kurs i tidsstyring og implementert nye strategier for å prioritere oppgaver mer effektivt.» 

Vær relevant for jobben 

Når du diskuterer dårlige egenskaper, bør du sørge for at svakheten du deler er relevant for jobben du søker. Dette viser at du har nøye vurdert stillingen og forstår hva som kreves for å lykkes i rollen.   

Eksempel: «Jeg har merket at jeg noen ganger kan være for kritisk mot mitt eget arbeid. Mens dette kan sikre kvalitet, forstår jeg at det også er viktig å balansere det med fremdrift og effektivitet, spesielt i et miljø der raske beslutninger er nødvendige.» 

Unngå alvorlige feil 

Mens ærlighet er nøkkelen, er det viktig å unngå å nevne svakheter som direkte påvirker din evne til å utføre jobben. Velg svakheter som er mindre kritiske for den spesifikke rollen eller som kan bli forbedret gjennom trening og utvikling.  

Dersom du begynner å snakke om noe som er for negativt, er det fort gjort å grave seg et hull. Og jo mer du prøver å komme deg ut av det, jo mindre fristende blir det for arbeidsgiver å ansette deg. Vær ærlig, men ikke brutalt ærlig.  

Vis gjennomføringskraft 

Etter å ha delt en svakhet og dine tiltak for forbedring, bør du avslutte svaret med hvordan denne innsikten og handlingen har bidratt til din profesjonelle vekst. Dette viser at du ikke bare er klar over dine svakheter, men også aktivt jobber for å overvinne dem.  

Eksempel: «Min utfordring med offentlig tale har motivert meg til å delta i workshops og kurs for å forbedre mine kommunikasjonsferdigheter. Som et resultat har jeg blitt mer selvsikker og dyktig i å presentere ideer for et bredere publikum.» 

Øv deg til jobbintervjuet! 

Å svare på spørsmålet om dårlige egenskaper på et jobbintervju krever balanse mellom ærlighet, selvinnsikt og evnen til å demonstrere selvforbedring. Vær nøye med å velge en relevant svakhet, diskuter hvordan du håndterer den og fokuser på dine bestrebelser for å forbedre deg selv.   

Gjennom en velformulert respons kan du vise arbeidsgiveren at du er en kandidat som er villig til å vokse og tilpasse seg. Det er en verdifull egenskap i enhver profesjonell setting. Og ikke glem å øve masse til jobbintervjuet! Da fjerner du en hel del nerver.