48 38 14 88 post@dingruppen.no

CV – språk og gradering

Har du tenkt over hvordan du rangerer dine egne ferdigheter i fremmedspråk i en CV? Språk og gradering kan være en utfordring.

Det er ikke uvanlig å opplyse om «gode» eller «flytende» engelskferdigheter i CV-en sin. Haken ved dette er at de færreste av oss nordmenn faktisk snakker flytende engelsk.

Dette kan by på utfordringer den dagen du for eksempel blir bedt om å avholde et seminar på engelsk av arbeidsgiver.

Mange overvurderer rett og slett sine egne engelskferdigheter i søknad og CV. Språk og gradering bør imidlertid ikke ignoreres. Vi skal her se nærmere på hvordan du kan rangere dine egne språkferdigheter i CV-en!

Språkkunnskaper

Bør du inkludere språkkunnskaper på CV-en?

Det å ha flerspråklig kompetanse vil i mange tilfeller telle positivt inn når du søker jobb. Mange arbeidsgivere har økende etterspørsel etter ansatte som kan kommunisere på flere språk.

Dette kan være nyttig for eksempel om bedriften skal yte kundeservice på engelsk. Flerspråklig kompetanse kan også komme til nytte når selskapet skal kommunisere med utenlandske kunder.

Ved å føre informasjon på CV om språk og gradering, kan en arbeidsgiver enkelt se om du har ønsket språkkompetanse. Dette kan være nyttig i mange yrker, men er sannsynligvis irrelevant i enkelte yrker. Ta derfor høyde for bransje, stilling og lignende.

Dersom det nevnes i stillingsannonsen at språkferdigheter vektlegges, er en CV med språk og gradering et must.

Nivå av språkferdigheter

CV | Språk og gradering på ulike nivå

Mange av oss er nok ikke helt sikre på hvor gode språkferdigheter vi egentlig har i ulike fremmedspråk. Hadde du kanskje fransk eller tysk som valgfag på videregående?

Selv om du kan spørre om menyen på fransk, betyr ikke det nødvendigvis at du har «gode» språkferdigheter.

Det er viktig å ikke overvurdere egne ferdigheter i fremmedspråk, selv om det kan friste å «pynte» litt på sannheten.

Så hvordan skal du egentlig oppgi språkferdigheter på CV? Språk og gradering kan gjerne ta utgangspunkt i følgende rangeringer fra 0–5:

 

  • Ingen språkferdigheter (0): Du har ingen kunnskap om språket og har aldri aktivt studert det.
  • Grunnleggende språkferdigheter (1): Du kan føre en enkel samtale på det aktuelle språket. Du kan for eksempel be om veibeskrivelser eller spørre hva klokken er.
  • Gode språkferdigheter (2): Du kan føre en vanlig samtale uten veldig avanserte ord og faglige uttrykk.
  • Avanserte språkferdigheter (3): Du har et godt ordforråd og føler deg selvsikker nok til å kunne kommunisere med kunder og kollegaer. Du er usikker på noen ord og uttrykk, men klarer deg bra.
  • Flytende språkferdigheter (4): Du har et godt ordforråd og kan kommunisere både på et profesjonelt og personlig plan. Du håndterer kundesamtaler og avanserte samtaler uten å slite med ordvalg.
  • Morsmålnivå (5): Dine språklige ferdigheter er svært gode, og språket er en del av din daglige kommunikasjon. Du mestrer både faglige og private samtaler uten utfordringer. Du kan snakke uten «norsk» aksent, og kan til og med hjelpe til med oversettelser.
Språkferdigheter CV

Slik legger du inn språkferdigheter i CV

Gradering av språk bør gjøres i en egen sidekolonne, i et avsnitt om ferdigheter, under arbeidshistorikk eller under utdanningsdelen.

Nøyaktig hvor i din CV språk og gradering oppgis, avhenger litt av viktigheten.

Dersom språkferdigheter ikke er veldig relevant for stillingen, kan du gjerne ha en notis om det i ferdighetsavsnittet.

Ønsker du å fremheve kunnskapene dine, kan du gjerne legge dem inn i en sidekolonne som fanger oppmerksomheten til arbeidsgiveren.

CV-hjelp

Trenger du CV-hjelp?

Ønsker du å legge inn informasjon om språkkunnskaper i CV? Språk og gradering av ferdigheter kan være utfordrende, siden mange overvurderer egne språkkunnskaper.

Ta gjerne utgangspunkt i graderingssystemet vi har nevnt i denne guiden.

Dersom du ønsker hjelp med CV-en din, er du ikke alene. Det å skrive en god CV er noe av det viktigste du gjør. Den kan avgjøre om du får drømmejobben eller ikke.

Din CV-hjelp har lang erfaring med utforming av CV-er. Vi hjelper deg raskt og effektivt.

Kontakt oss i dag for eksperthjelp med CV!