48 38 14 88 post@dingruppen.no

CV-mal norsk standard 

Trenger du en CV-mal med norsk standard? En Curriculum Vitae (CV) er en avgjørende del av jobbsøknadsprosessen. Å ha en grundig utarbeidet CV, er essensielt for å presentere dine ferdigheter og erfaringer på en oversiktlig måte.   

Men hvordan setter du opp en CV etter norsk standard? Her er en guide for å hjelpe deg med å lage en CV ved å bruke den norske standardmalen. 

1. Kontaktopplysninger

Start CV-en din med nødvendig kontaktinformasjon. Dette inkluderer fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Sørg for at denne informasjonen er nøyaktig og lett tilgjengelig.  

Navn:  

Adresse:  

Telefon:  

E-post:  

2. Profesjonelt sammendrag

Følg kontaktinformasjonen med et kort profesjonelt sammendrag som oppsummerer din erfaring, ferdigheter og karrieremål. Dette gir arbeidsgiveren en rask oversikt over din profesjonelle bakgrunn.  

Profesjonelt sammendrag: 

Resultatorientert og erfaren profesjonell med omfattende erfaring innen [dine spesialiteter]. Sterk bakgrunn innen [nevn relevante ferdigheter], med en dokumentert suksess i å levere [resultater eller prosjekter]. 

3. Utdanning

List opp din utdannelsesbakgrunn i kronologisk rekkefølge, med den nyeste utdannelsen først. Inkluder institusjonens navn, studieretning, grad oppnådd og år.  

Utdanning: 

Mastergrad i [ditt studieområde], [universitet], [årstall] 

Bachelorgrad i [ditt studieområde], [universitet], [årstall] 

4. Arbeidserfaring

Din arbeidserfaring skal inkludere alle relevante stillinger du har hatt. Oppgi stillingstittel, navn på selskapet, datoer for ansettelse og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner.  

Arbeidserfaring: 

[din jobbtittel], [selskapsnavn], [startdato] – [sluttdato]  

Ansvarspunkt 1 

Ansvarspunkt 2 

Oppnådd [spesifikk prestasjon eller prosjekt] 

5. Ferdigheter

List opp dine ferdigheter, både tekniske og relasjonelle, som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan inkludere språkferdigheter, programvarekompetanse, lederegenskaper, etc.  

Ferdigheter: 

[Relevant programvare eller tekniske ferdigheter] 

[Lederegenskaper] 

[Språkferdigheter] 

6. Sertifikater og opplæring

Inkluder eventuelle relevante sertifikater eller spesialisert opplæring du har gjennomført.  

Sertifikater og opplæring: 

[navn på sertifikat], [utstedende organisasjon], [årstall] 

[navn på opplæring], [opplæringsinstitusjon], [årstall] 

7. Referanser

Avslutt CV-en med et referanseavsnitt der du kan nevne tilgjengelige referanser. Dette kan være tidligere kolleger eller ledere som kan bekrefte dine ferdigheter og arbeidsprestasjoner.  

Referanser: 

Navn:  

Stilling:  

Selskap:  

Telefon:  

E-post:  

Motta hjelp til CV! 

Når du bruker denne malen, må du tilpasse den etter dine spesifikke behov og den aktuelle stillingen du søker på. Å ha en godt utformet CV, er en nøkkel til å skille seg ut i jobbsøknadsprosessen. Da kan du presentere deg selv på en måte som appellerer til potensielle arbeidsgivere.  

Trenger du hjelp til å lage din CV? Ta kontakt med oss i dag!