48 38 14 88 post@dingruppen.no

Curriculum Vitae

Er du en av dem som lar deg forvirre av uttrykk som «Curriculum Vitae»? Dette uttrykket er en skikkelig munnfull, så vi skjønner at det kan by på hodebry for veldig mange. 

Selv om dette er et ganske komplisert begrep, så er dette begrepet høyst aktuelt for alle som er på jobbjakt. Men som regel kalles det CV, og ikke Curriculum Vitae.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i dette uttrykket, og da trenger ikke du å gjøre det. Når du har lest denne artikkelen, så skal du vite alt du trenger å vite om Curriculum Vitae.

Person som ser på telefonen sin

Hva står CV for, og hva er en CV?

CV står for Curriculum Vitae. Dette er et begrep vi har lånt fra det latinske språket, og det finnes mange ord for det som kan brukes på norsk:

 • «Levnetsløp»
 • «Livets løp»
 • «Livsløp»

Likevel er det forkortelsen CV som er mest vanlig å bruke. Og som nevnt er det et begrep som brukes i forbindelse med det å søke jobb. Og siden Curriculum Vitae betyr livets løp, så er CV en oversikt over livet en person har levd.

Ettersom denne oversikten er relevant når du søker jobb, så er det viktig å se det i sammenheng med det. En potensiell arbeidsgiver er for eksempel ikke interessert i å vite om den gangen du hoppet fra 5-meteren, og hvor stolt du følte deg da.

I stedet skal en CV fokusere på informasjon som er relevant for jobben du søker på. CV-en er altså en oversikt over karrieremessige erfaringer du har fått i forbindelse med tidligere jobber. Og som regel settes disse erfaringene opp i en punktliste.

Skrive følgebrev

Dette bør CV-en din inneholde

Mange synes at det å skrive CV og søknad er vanskelig. Om du også synes det, så er det bare å sjekke ut Din CV-hjelp for mer informasjon om disse temaene. Her finner du mye nyttig informasjon som kan bidra til å gjøre prosessen enklere for deg.

Når det gjelder å skrive CV og søknad, så er disse to skriveprosessene ganske like. Det finnes ingen fast mal på hvordan noe av det skal gjøres, men likevel har det dukket opp en uskreven regelbok som folk flest benytter uansett.

Formkravene for CV-en er dog litt strengere enn de er i en jobbsøknad. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på hva CV-en bør inneholde.

Mann og dame som håndhilser

Personopplysninger

Enhver CV bør inneholde personopplysninger, og dette kommer som regel aller først på en CV. Med personopplysninger mener vi informasjon som dette:

 • Ditt navn (både for- og etternavn)
 • Din fødselsdato
 • Din adresse
 • Ditt telefonnummer
 • E-postadressen din

Dette punktet inneholder rett og slett kontaktinformasjon og informasjonen arbeidsgiver trenger for å gjennomføre en eventuell bakgrunnssjekk på deg.

Mann som viser sin CV

Oversikt over hvilken utdanning du har

Siden CV er en oversikt over hva du har oppnådd hittil i livet, så er det vanlig å inkludere informasjon om hvilken utdanning du har. Med andre ord en oversikt over hvilke skoler du har gått på og eventuelt hvilken du går på når CV-en lages.

Her skal du inkludere både navn på de aktuelle skolene og når du begynte/sluttet der. Skolen du går på for øyeblikket skal alltid stå oppført først.

Det er mange som inkluderer både ungdomsskole, videregående og universitetet på dette delen av CV-en sin. Om dette er innafor eller ikke, tar som regel utgangspunkt i alderen din. Etter hvert som du blir eldre, blir det mer og mer aktuelt å fjerne f.eks ungdomsskolen.

Følgebrev

Jobberfaring

Dette er også et punkt som også avhenger litt av alderen din. Om du fremdeles er ganske ung, så er det ikke sikkert at du har så mye jobberfaring å vise tilbake til. Da kan du for eksempel nevne arbeidsuka på ungdomsskolen i stedet og eventuelle småjobber du har hatt.

Om du har faktisk jobberfaring å vise til, så er det mye enklere å vite hva du skal skrive her. Også her skal du begynne med jobben du har akkurat nå og rangere de resterende jobbene deretter. 

I likhet med utdanningsoversikten, så skal jobboversikten også inkludere starttidspunkt og sluttidspunkt. Det vil også være en fordel å inkludere et par setninger om hva som var dine ansvarsområder, da det gir arbeidsgiver et bedre bilde av hva du har gjort før.

Søknad

Eventuell annen erfaring

Dette er et punkt som noen velger å inkludere i CV-en sin, mens andre velger å la være. Om du har mye jobberfaring, så trenger du ikke å inkludere det om du ikke vil.

Det er dog et verdifullt punkt for de som ikke har alt for mye jobberfaring å vise til. Erfaring som kan havne under denne kategorien er: 

 • Erfaringer fra skoletiden (f.eks om du satt i elevrådet)
 • Erfaringer fra fritidsaktiviteter (f.eks om du var kaptein på fotballaget)
 • Frivillig arbeid (i organisasjoner, foreninger, osv)
 • Politiske verv
 • Om du har førerkort

Her er det viktig å legge hovedvekten på erfaringer som er relevant for stillingen. CV-en er med andre ord et dokument som også skal oppdateres når det har gått en stund.

Pekefinger som berører en lyspære

Annen informasjon

Mens du har gjort research rundt det å skrive CV, så har du sikkert sett at noen sier at du bør inkludere språkkunnskaper og IT-kunnskaper. Men samtidig er det noen som sier at dette er noe du bør droppe. 

Motstridende informasjon som dette kan være veldig forvirrende. Årsaken til at det er slik, er at språkkunnskaper og datakunnskaper var noe som hadde en selvskreven på plass på enhver CV før, men det er ikke slik nå lenger.

I dag fungerer det slik at du kan inkludere dette, men kun hvis det er relevant for stillingen du søker på. Språkkunnskaper kan inkluderes om du snakker et uvanlig språk så godt som flytende, men generelle datakunnskaper blir sett på som en selvfølge i dag.

Annen informasjon som faller under denne kategorien er kursdeltakelse og fritidsinteresser. Sistnevnte var mer vanlig å inkludere på CV-en før, og informasjon om eventuelle kurs er nyttig om det kan hjelpe deg i stillingen du søker på. 

Tekstforfatter

Eventuelle referanser

Som med de fleste andre punktene, så er dette noe som kan sløyfes om du ikke har det. Det er heller ingen selvfølge at arbeidsgiver er interessert i referanser. 

Om det står i stillingsannonsen at arbeidsgiver ønsker seg søkere med referanser, så kan dette inkluderes i CV-en. Om det derimot ikke står noe om det, så trenger du ikke å skrive noe om det. Da tar du heller med deg en liste på intervjuet og gir det om arbeidsgiver spør.

Det er imidlertid viktig at du ikke bare skriver opp noen vilkårlige navn på listen din. Ta kontakt med vedkommende og spør om det er greit før du fører dem opp som referanse. Det kan dessuten være lurt å spørre noen du vet kommer til å legge inn et godt ord for deg.

Når det gjelder det å føre opp referanser, så bør du for all del unngå å føre opp noen som kjenner deg på det personlige plan. Det er den enkleste utveien, men ordtaket «det enkle er ofte det beste» gjelder ikke her.

Følgebrev

Få hjelp til din CV

Føler du fremdeles at du trenger hjelp til å skrive CV? Da er det bare å ta kontakt med Din CV-hjelp.

Din CV-hjelp er en merkevare under Din Gruppen, som består av et team av profesjonelle tekstforfattere med mange års erfaring i bransjen.

Hos Din CV-hjelp kan du få hjelp med både søknad og CV, eller bare en av dem om du vil. Vi kan også ta en titt på din LinkedIn-profil. Uansett hva du trenger hjelp til, så kan du stole på at vi vil hjelpe deg et steg nærmere å lande intervjuet til drømmejobben!