48 38 14 88 post@dingruppen.no

Beskrive seg selv jobbsøknad 

Å beskrive seg selv i jobbsøknad er en utfordrende oppgave. Dette krever presisjon og dyktighet, for å fremstå som den ideelle kandidaten. Samtidig som du må være litt ydmyk, kan du heller ikke holde tilbake for mye. Hva blir da den perfekte balansen?  

Skal du beskrive deg selv i en jobbsøknad? Mange synes det er utfordrende å snakke eller skrive om seg selv. En vil neppe prise seg selv, men det er en bare nødt til i en jobbsøknad. Samtidig er det viktig at det ikke blir for overfladisk heller. I denne artikkelen gir vi gode tips til hvordan du kan beskrive deg selv i en jobbsøknad.  

Selvrefleksjon og målrettet beskrivelse 

Selvrefleksjon danner fundamentet for en vellykket selvbeskrivelse. Identifiser dine unike styrker og ferdigheter før du målretter beskrivelsen mot den ønskede stillingen. Dette sikrer en presis og relevant presentasjon som demonstrerer din perfekte passform for den aktuelle rollen.   

Reflekter over hvordan dine tidligere erfaringer og prestasjoner kan bidra til organisasjonens suksess. Gi konkrete eksempler for å støtte dine påstander. 

Språkbruk og tone 

Valg av ord og tone i beskrivelsen er avgjørende for å formidle en positiv og profesjonell holdning. Velg nøye, unngå selvskryt og presenter deg selv med en tillitsskapende tone som reflekterer din kommunikasjonsevne.   

Bruk språket til å vise dine unike egenskaper og hvordan de vil bidra til arbeidsgiverens suksess. Vær bevisst på konsistens i tone og stil gjennom hele søknaden for å skape et helhetlig og profesjonelt inntrykk. 

Relevante prestasjoner og erfaringer 

Fokuser på dine mest relevante prestasjoner og erfaringer som direkte samsvarer med kravene i den utlyste stillingen. Utelat overfladiske beskrivelser, og gi inngående innsikt i dine bidrag og resultater. Konkrete eksempler på tidligere suksesser gir tyngde til din søknad. Det gir arbeidsgiveren en dypere forståelse av din kompetanse.   

Presentér historier om utfordringer du har overvunnet. Hvordan har disse erfaringene formet dine ferdigheter og tilnærming til arbeid? Vær kvantitativ der det er mulig. Bruk tall og statistikk for å understreke dine prestasjoner. 

Adaptabilitet og lærevillighet 

Beskriv deg selv som adaptiv og lærevillig. Dette er essensielle egenskaper i et stadig skiftende arbeidsmiljø. Gi eksempler på situasjoner der du raskt har tilpasset deg nye oppgaver, teknologier eller teamstrukturer.   

Dette viser din evne til å håndtere endringer og kontinuerlig forbedre deg selv. Reflekter over hvordan dine tidligere erfaringer med endringer har styrket dine ferdigheter og bidratt til din profesjonelle vekst. Demonstrer en positiv holdning til læring og en åpenhet for å takle utfordringer. Fremhev hvordan dette vil være til fordel for organisasjonen. 

Personlige verdier og organisasjonskultur 

Inkluder dine personlige verdier, og hvordan de harmonerer med organisasjonens kultur. Dette gir arbeidsgiveren en indikasjon på hvordan du vil passe inn i teamet, og om dine verdier er i samsvar med selskapets verdigrunnlag. Vær autentisk i dine beskrivelser, for å skape en genuin kobling mellom dine verdier og selskapets mål.   

Gjør grundige undersøkelser rundt organisasjonens verdier og kultur, for å sikre at din selvbeskrivelse reflekterer en genuin interesse for selskapet. Presentér dine verdier som styrker som vil bidra til en positiv arbeidskultur. Gi konkrete eksempler på situasjoner der dine verdier har ledet dine beslutninger og handlinger. 

Trenger du hjelp til å beskrive deg selv? 

Vi innser at det, tross de gode tipsene ovenfor, fortsatt kan være vanskelig å beskrive seg selv. Derfor bistår vi med selvbeskrivelsen i jobbsøknader og CV. Faktisk kan vi skrive både CV og søknad på vegne av deg. Ta kontakt i dag for å få hjelp til CV og søknad, så kan du fokusere fullt ut på jobbintervjuet!