48 38 14 88 post@dingruppen.no

Beskriv deg selv på jobbintervju

På et jobbintervju ønsker arbeidsgiver å bli kjent med deg som person. Du har allerede dine kvalifikasjoner på plass da du blir kalt inn til intervjuet. Nå er det personligheten som er viktigst. Derfor kommer du til å bli bedt om å beskrive deg selv på jobbintervju. 

Få ting kan være mer nervepirrende enn å stille på et intervju til en jobb man har søkt på. En vil så gjerne vise seg fra sin beste side. Og fremheve viktige egenskaper relevant for jobben. Da kan det være vanskelig å vite i hvilken ende du skal starte med å beskrive deg selv. 

Men husk at du allerede er kvalifisert til jobben rent faglig og erfaringsmessig. Så slapp av og vær deg selv! Ikke prøv å gi inntrykk av at du er noen annen enn den du er. Møt likevel opp forberedt. Tenk gjennom hva som er relevant å få frem for stillingen du har søkt på.

Det er vel ingen som kjenner en selv bedre enn en selv. Allikevel gjør vi det noen ganger veldig vanskelig når vi skal beskrive oss selv. Videre i denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hva du bør huske i forbindelse med å beskrive det selv på et jobbintervju.

Søknadstekst

Hvordan bygge opp beskrivelsen av deg selv?

Selv om du ikke skal prøve å være noen andre enn deg selv på et jobbintervju, anbefales det at du forbereder deg på hvordan du skal beskrive deg selv. Å være uforberedt på jobbintervju påvirker evnen til å tydelig kommunisere hvem du er. 

Du skal ikke forberede en løgn som kan presenteres på jobbintervjuet. Du skal i forkant av intervjuet reflektere grundig over hvem du er, hvorfor du vil ha jobben, hva du har gjort tidligere etc. Å møte forberedt på intervjuet signaliserer til arbeidsgiveren at du er seriøs.

Du kan ta utgangspunkt i en modell som starter med nåtid. Fortell om hvor du eventuelt jobber, hva funksjonen din er der, eller hva du har utrettet frem til nå. Deretter går du til fortid og forteller om relevant erfaring og hvordan du havnet der du er i dag. 

Avslutt med fremtid, der du får frem din interesse for jobben du stiller til intervju for. Her kan du få frem hvorfor nettopp du passer så bra til denne jobben. Men ikke glem at fokuset er på personlige egenskaper. Ikke kvalifikasjoner. Du har allerede kvalifisert til jobben. 

Skrive søknad

Personlighet er viktigere enn kvalifikasjoner

I jobbintervjuet er det din personlighet som er det viktigste. Kvalifikasjoner er selvfølgelig viktig, men alle som kalles inn til et jobbintervju er kvalifiserte. Nå er det personligheten som skal undersøkes.

Jo mer et jobbintervju oppleves som en fri og organisk samtale, jo mer aktuell vil du bli for arbeidsgiveren. Samtidig prøver også arbeidsgiver å kartlegge hvordan du vil gå overens med resten av arbeidsmiljøet. Derfor er det en fordel å undersøke bedriften og dets kultur.

Når du beskriver deg selv på et jobbintervju, bør du derfor på en ærlig og relevant måte få frem hele din personlighet. Men svaret bør være tilpasset den aktuelle bedriften og stillingen du søker på. Dette kan være mye å tenke over på en gang. Derfor er forberedelser viktig! 

Sett deg ned på forhånd og skriv en mal for hvordan du skal beskrive deg selv på jobbintervjuet. Du kan naturligvis også få profesjonell hjelp til dette av DinCVhjelp.

Arbeidsgiver

Hjelp til forberedelser for jobbintervju

På jobbintervjuet er det personligheten din arbeidsgiveren forsøker å kartlegge. Dine kvalifikasjoner er ikke det viktigste. Du har allerede kvalifisert til jobb om du kalles inn til et jobbintervju.

På jobbintervjuet kommer du til å bli bedt om å beskrive deg selv. Dette kan være utfordrende og skummelt. Du vil så gjerne gjøre et godt inntrykk på arbeidsgiveren.

Å forberede seg til et jobbintervju påvirker dine evner til å kommunisere tydelig hvem du er. Dette signaliserer til arbeidsgiver at du er seriøs og verdt å bruke tid på. Forberedelser øker muligheter for å danne et godt inntrykk. Dette øker sjansene for å få jobben du har søkt på.

DinCVhjelp har profesjonelle skribenter som hjelper deg med å forberede det til jobbintervjuet. En godt skrevet mal i forkant av et intervju, gir den nødvendige oversikt og stødighet som skal til for å på best måte kunne vise arbeidsgiveren hvem du er.