48 38 14 88 post@dingruppen.no

Bekreftelse på arbeidsforhold? Attest er da løsningen! 

Dersom du trenger en bekreftelse på et arbeidsforhold, vil en attest fra arbeidsgiver gi deg nettopp dette. Når du skal søke ny jobb, kan attesten potensielt komme til nytte ettersom den dokumenterer erfaring og kompetanse. 

I denne guiden besvarer vi en rekke vanlige spørsmål! 

Hva er en arbeidsbekreftelse? 

En arbeidsbekreftelse, også kjent som sluttattest eller arbeidsattest, er et dokument som bekrefter at et arbeidsforhold har funnet sted. Attesten vil blant annet inneholde informasjon om følgende:  

  • Firmanavn og organisasjonsnummer 
  • Ditt navn (og fødselsdato) 
  • Tidspunkt for ansettelse (fra–til) 
  • Hvilke arbeidsoppgaver du har utført 
  • Arbeidsgivers underskrift  

Dette er minstekravene. Det er imidlertid vanlig at arbeidsbekreftelsen også sier noe om den ansattes egenskaper og evne til å utføre arbeidet.  

Hva er forskjellen på attest og referanse? 

Mange synes det er vanskelig å forstå forskjellen på en attest og en referanse, da de har mange likhetstrekk. Begge kan betraktes som bevis på et tidligere arbeidsforhold, og informasjon om den ansattes egenskaper, erfaringer og kompetanse.  

Referanse og attest har også det til felles at de ofte benyttes i jobbsøkingssammenheng. Den viktigste forskjellen er at en referanse i større grad gir rom for arbeidsgiverens egne beskrivelser og subjektive meninger.  

En attest er et mer formelt dokument, og trenger i utgangspunktet ikke å si noe om måten du har utført arbeidet ditt på. I sin enkleste form sier den kun noe om når du jobbet og hva arbeidsoppgavene dine var. 

Hvordan skrive bekreftelse på arbeidsforhold? 

Det er normalt sett arbeidsgiver selv som skriver en bekreftelse på arbeidsforholdet i form av en attest. Ofte vil du få attesten uten å måtte be spesifikt om den, da arbeidsgiver er pliktig til å gi sluttattest om oppsigelsen er lovlig.  

Det er ingen regler for hvordan bekreftelsen skrives, så lenge minstekravene oppfylles. I de fleste tilfeller er attesten på maksimalt én A4-side. 

Bekreftelse på et arbeidsforhold – mal for arbeidsgiver 

For arbeidsgivere som er usikre på hvordan de skriver en sluttattest, finnes det praktiske maler som kan tas i bruk. På den måten kan man få et tydelig oppsett å følge. I så fall trenger arbeidsgiver kun å fylle ut opplysninger der det er nødvendig.  

Mal for sluttattest finnes på nett, enten man ønsker attesten på engelsk eller norsk. Eventuelt kan man bare skrive en enkel attest i Word eller lignende skriveprogrammer. 

Søk jobb med den perfekte CV og søknad! 

Enten du har en god eller middelmådig sluttattest, er det først og fremst CV-en og søknaden som er avgjørende i jobbsøkerprosessen.   

Den perfekte CV-en formidler erfaringen og kompetansen din på en god måte. Og den perfekte søknaden hjelper deg med å overbevise arbeidsgiver om at du er riktig kandidat for jobben! I søknaden vil du blant annet formidle motivasjonen din for å søke.  

Mange opplever imidlertid at det er vrient å skrive en god CV og søknad. Dette kan føre til at man ikke lander drømmejobben slik man hadde håpet på.  

Vi hjelper deg gjerne, og tar oss av både søknads- og CV-skriving. Våre eksperter sørger for at kompetansen din blir lagt merke til!