48 38 14 88 post@dingruppen.no

Mathias Moe

Attest på engelsk 

Attest på engelsk 

Attest på engelsk  Med en attest på engelsk vil du blant annet kunne stille sterkere når du skal søke jobb i utlandet. Engelsk blir brukt og forstått i store deler av verden, og kan derfor brukes ved jobbsøking også utenfor USA og Storbritannia.    Her er alt du...

Attest fra arbeidsgiver 

Attest fra arbeidsgiver 

Attest fra arbeidsgiver  En attest fra arbeidsgiver – altså en sluttattest eller jobbattest – er et dokument som bekrefter at du har jobbet på den aktuelle arbeidsplassen. Dokumentet sier blant annet noe om når du var ansatt, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde.  ...

Typiske spørsmål på jobbintervju 

Typiske spørsmål på jobbintervju 

Typiske spørsmål på jobbintervju  Typiske spørsmål på jobbintervju dukker opp om og om igjen. Allikevel kan det å delta i et jobbintervju være en nervepirrende, men samtidig spennende opplevelse. For å maksimere sjansene dine for suksess, er det avgjørende å være...

Typiske intervjuspørsmål 

Typiske intervjuspørsmål 

Typiske intervjuspørsmål  Typiske intervjuspørsmål dukker opp om og om igjen. Å delta i et jobbintervju kan være en utfordrende opplevelse. Dersom du er godt forberedt, kan det derimot gi deg den nødvendige selvtilliten til å imponere potensielle arbeidsgivere.   Er...

Takke nei til jobbintervju 

Takke nei til jobbintervju 

Takke nei til jobbintervju  Å takke nei til et jobbintervju kan være en utfordrende beslutning. Dette krever en nøye avveining av ulike faktorer. Enten du allerede har akseptert et annet jobbtilbud, vurderer andre muligheter, eller av personlige grunner ikke kan...

Svar etter jobbintervju 

Svar etter jobbintervju 

Svar etter jobbintervju  Svar etter jobbintervju er meget viktig å gi til arbeidsgiveren. Jobbintervjuet er overstått, og nervene har roet seg litt. Men prosessen er ikke helt ferdig. Nå er det på tide å sende svar etter jobbintervjuet.    Å formulere disse svarene på...

Spørsmål jobbintervju lederstilling 

Spørsmål jobbintervju lederstilling 

Spørsmål jobbintervju lederstilling  Å bli intervjuet for en lederstilling, er en unik mulighet til å vise dine kvalifikasjoner. I tillegg kan du vurdere om selskapets kultur og ambisjoner samsvarer med dine egne. Som kandidat for en lederrolle, er det avgjørende å...

Speedintervju tips – 10 kjappe 

Speedintervju tips – 10 kjappe 

Speedintervju tips – 10 kjappe  Speedintervjuer er en rask og effektiv måte for arbeidsgivere å møte og vurdere flere kandidater på kort tid. Som jobbsøker kan det imidlertid være utfordrende å gjøre et godt inntrykk og fremheve dine kvalifikasjoner på så kort tid. ...

Søke jobb i utlandet 

Søke jobb i utlandet 

Søke jobb i utlandet  Å søke jobb i utlandet åpner døren for spennende utfordringer og kulturell berikelse. Før du begir deg ut på denne reisen, er det viktig å sette seg inn i internasjonal jobbsøking. Her skal du nemlig utforske potensielle destinasjoner. Du skal...

Søke jobb i USA 

Søke jobb i USA 

Søke jobb i USA  Skal du søke jobb i USA? Å kaste seg ut i jobbmarkedet i USA som nordmann kan være både spennende og utfordrende. Det amerikanske arbeidsmarkedet opererer ofte med sine egne regler og normer.   Det er viktig å forstå dynamikken, for å maksimere...