Hanne Elisabeth Lia

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid Før du skriver under på en arbeidskontrakt, er det viktig å lese grundig gjennom den. Eller få noen du kjenner med litt mer erfaring på området til å gå gjennom den for deg. Hvis dette er din første jobb kan nemlig kontrakten by på mange nye...

Slik trekker du deg fra jobbintervju

Slik trekker du deg fra jobbintervju

Slik trekker du deg fra jobbintervju I rollen som aktiv jobbsøker er det ikke uvanlig at man søker på flere stillinger. Lengden på ansettelsesprosessen kan variere fra bedrift til bedrift. Noen vurderer søknadene fortløpende, mens andre har satt en søknadsfrist og...

Hva er en oppsigelse?

Hva er en oppsigelse?

Hva er en oppsigelse? Hva er en oppsigelse? Folk bytter jobb oftere enn før. I gamle dager var jobben kun en inntektskilde, og mange valgte yrker med utgangspunkt i samfunnets behov. Men slik er det ikke lenger; Nå er karrierevalg langt mer interessestyrt. Det er...

Kan man søke jobb man ikke er interessert i?

Kan man søke jobb man ikke er interessert i?

Kan man søke en jobb man ikke er interessert i? Det publiseres nye stillingsutlysninger hver eneste dag. Mens du leser denne setningen, så sitter det en annen person og skriver på en søknadstekst som vedkommende skal sende til en potensiell arbeidsgiver. Men er det...

Når er det vanlig å få svar på jobbsøknad?

Når er det vanlig å få svar på jobbsøknad?

Når er det vanlig å få svar på jobbsøknad? Når man søker jobber, er man av og til nødt til å smøre seg med tålmodighet. Stillingsutlysninger har ulike søknadsfrister, og det er derfor ikke godt å vite når det er vanlig å få svar på en jobbsøknad. Hvis man har søkt på...

Send søknad i PDF

Send søknad i PDF

Send søknad i PDF Vi lever i en verden som stadig endrer seg. Dette har også hatt konsekvenser for hvordan man sender søknaden til en potensiell arbeidsgiver. Før var man nødt til å sende søknadsmaterialet i posten, så ble det vanlig med personlig oppmøte og nå sender...