48 38 14 88 post@dingruppen.no

Attest

En attest kan ha mange ulike bruksområder. Du har kanskje behov for å skrive en attest til en av dine ansatte i forbindelse med et arbeidsforhold?

Det å skrive en attest skiller seg fra mange andre teksttyper. Attesten skal blant annet være konkret, og det gis få eller ingen rom for tolkninger.

Vi skal her se nærmere på hva en attest faktisk er, og forklare deg hvordan skrivet lages. Finn også ut hva som er forskjellen på en referanse og en attest!

Attest

Hva er en attest?

En attest kan betraktes som en skriftlig erklæring, og inneholder som regel en eller annen form for offentlig bevitnelse. Attesten kan også være en erklæring som utstedes til arbeidstaker fra arbeidsgiveren, der arbeidsforholdet er tema.

Det finnes med andre ord mange ulike former for attester. Blant disse er følgende varianter de vanligste:

  • Fødselsattest
  • Dåpsattest
  • Vigselsattest
  • Dødsattest
  • Attest fra arbeidsgiver
Attest jobb

Attest mal

Siden det finnes mange ulike former for attester, er det ikke slik at én attest mal nødvendigvis egner seg for alle attesteringer. På nett finnes det mange maler som kan benyttes, og disse kan være til hjelp dersom du er usikker på oppsett.

Husk likevel på at selve innholdet i attesten er unikt. En attest mal vil med andre ord hjelpe deg med oppsettet, først og fremst.

Attest til jobb

Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 15-15, har alle arbeidstakere som fratrer en stilling etter gyldig oppsigelse rett på en skriftlig arbeidsattest fra arbeidsgiver. En attest fra arbeidsplassen skal blant annet inneholde følgende opplysninger om arbeidstaker:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Arbeidsoppgaver
  • Varighet for arbeidsforhold
  • Eventuelle andre opplysninger

En arbeidstaker som avskjediges (sparkes) vil også ha krav på en attest fra jobben. Arbeidsgiveren kan i så fall oppføre på attesten at vedkommende har blitt avskjediget, uten nærmere begrunnelse.

Skrive attest

Hvordan skrive attest?

Det å skrive en attest kan være utfordrende, spesielt om det er første gang du gjør det. En attest mal kan som nevnt være til hjelp, men bør absolutt ikke betraktes som en fasit.

Det kan ofte være nyttig å få hjelp til å skrive attest fra et tekstbyrå med erfaring på området. En attest skal nemlig ha et konkret, nøyaktig og tydelig språk, og bør ofte skrives fra et objektivt ståsted.

Hvordan spørre om attest?

Dersom du har vært ansatt i en bedrift kan du be om å få en attest, da dette er noe du har rett på ifølge arbeidsmiljøloven.

Mange velger å be om attest på tidspunktet de slutter, men du kan også be om dette i ettertid. I mange tilfeller vil du få attest uten å be om det.

Attest

Hva er forskjell på attest og referanse?

I jobbsammenheng er en attest en skriftlig erklæring på arbeidsforholdet, og inneholder opplysninger som navn, stilling, arbeidsoppgaver og eventuelle ekstraopplysninger. Attesten er med andre ord nokså enkel og konkret.

En referanse gir mer rom for arbeidsgivers subjektive meninger. Referanser kan dessuten være både skriftlige og muntlige. Det er ikke uvanlig at du blir bedt om å henvise til referanser når du søker på en ny jobb.

Trenger du å lage en attest? Vi hjelper deg!

En attest er en skriftlig erklæring som inneholder en bevitnelse eller en bekreftelse. Dette kan for eksempel være en attest fra jobben, en dåpsattest eller lignende.
Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive attester, kan Din CV-hjelp bistå deg.