48 38 14 88 post@dingruppen.no

Attest på engelsk 

Med en attest på engelsk vil du blant annet kunne stille sterkere når du skal søke jobb i utlandet. Engelsk blir brukt og forstått i store deler av verden, og kan derfor brukes ved jobbsøking også utenfor USA og Storbritannia.   

Her er alt du trenger å vite! 

Hva er en attest fra arbeidsgiver? 

En attest fra arbeidsgiver viser til den attesten man får idet et arbeidsforhold opphører. Denne kalles også for jobbattest, arbeidsattest eller sluttattest. I attesten vil det blant annet stå hva man har jobbet med og hvor lenge man var ansatt, samt navn og fødselsdato.  

Arbeidsgiver vil typisk nevne noen av arbeidsoppgavene og ansvarsområdene du har hatt. Ellers vil attesten ofte si noe om hvordan du jobbet (f.eks. at du var effektiv og ansvarsfull), og positive anbefalinger.   

Siden attesten fra arbeidsgiver ofte inneholder positiv omtale av deg som arbeidstaker, kan det være et dyrebart dokument i forbindelse med jobbsøking. Mange legger attesten ved CV og søknad når de søker jobb. 

Hva er sluttattest på engelsk? 

Om attest på engelsk, brukes gjerne uttrykk som certificate eller attestation. I de tilfeller hvor det er snakk om en arbeidsattest, sier man gjerne work certificate eller letter of recommendation.  

Dersom du skal slutte i en jobb i utlandet (eller der arbeidsgiver ikke snakker norsk), vet du dermed hva du skal be om! 

Trenger du en norsk jobbattest på engelsk? 

Jobber du i en norsk bedrift og skal slutte, vil du som regel få en sluttattest. Vanligvis er denne på norsk. Planlegger du å søke om jobb i utlandet, kan en attest på engelsk kanskje være ønskelig.  

Du kan alltids forhøre deg med arbeidsgiver om det er mulig å få attesten på engelsk. Hvis ikke kan du vurdere å oversette den i etterkant. I slike tilfeller kan det være greit å benytte en statsautorisert oversetter som stempler oversettelsen.  

Attest på engelsk | Mal for arbeidsgiver 

For deg som er arbeidsgiver, kan det være praktisk å benytte en mal for engelske attester. Da kan du enkelt sørge for at oppsettet blir ryddig og i henhold til «standarden» i utlandet. Malen gir deg et ferdig oppsett som enkelt kan fylles ut.  

Et annet alternativ er å bare skrive en engelsk attest etter samme oppsett som du bruker på norske sluttattester. Ja, eller å skrive den på norsk for deretter å få et oversettelsesbyrå til å oversette den. 

CV, søknad og vitnemål på engelsk 

Dersom du planlegger å søke jobb i utlandet, bør du huske på at det ikke bare er attesten som bør være på engelsk. Kanskje enda viktigere er det å sørge for at CV-en og søknaden er på feilfri engelsk.  

Når det gjelder vitnemål fra videregående og/eller høgskoler og universiteter, kan man ofte få en engelsk versjon av disse fra utdanningsstedet. Eventuelt kan man oversette dem ved hjelp av en autorisert oversetter.  

Les også: Engelsk jobbsøknad? 

Få hjelp med oversettelse av CV og søknad! 

Det å søke jobb i utlandet kan være en spennende prosess. Men skal du ha gode muligheter for å få jobb, trenger du en velskrevet engelsk søknad og CV. Din CV-hjelp har lang erfaring med oversettelser og CV/søknadsskriving, og hjelper deg gjerne!  

Bli lagt merke til av din neste arbeidsgiver!