48 38 14 88 post@dingruppen.no

Attest fra tidligere arbeidsgiver

Når du slutter i en jobb, har du som arbeidstaker krav på attest fra tidligere arbeidsgiver. Dette er en arbeidsattest, altså en skriftlig bekreftelse på at du har jobbet for tidligere arbeidsgiver. En slik attest inneholder informasjon om deg som arbeidstaker og selve arbeidsforholdet.

Det er arbeidsgivers ansvar å utstede en attest etter endt arbeidsforhold, og det er noe alle arbeidstakere kan kreve å få fra sine tidligere arbeidsgivere.

Uansett hva som er grunnen til at arbeidsforholdet avsluttes, så har arbeidstaker krav på en slik attest. Det er imidlertid opp til hver enkelt arbeidsgiver å bestemme hva som står i attesten. Det betyr at du som arbeidstaker ikke vet eksakt hva dommen blir, før attesten foreligger.

Men hva er en attest egentlig, og hva skjer om du ikke får attest fra arbeidsgiver? Dette er noen av spørsmålene vi vil besvare i denne artikkelen. I tillegg vil vi gi deg noen tips til hvordan du kan takle en dårlig arbeidsattest.

Attest

Hva er en attest egentlig?

Det finnes flere forskjellige attester, men en av de vanligste attestene er arbeidsattest. Det er et skriftlig dokument der tidligere arbeidsgiver bekrefter at du har jobbet for dem. Dette dokumentet skal inneholde informasjon om deg og det aktuelle arbeidsforholdet, deriblant:

  • Arbeidstakers navn
  • Arbeidstakers fødselsdato
  • Hvilken stilling du har hatt
  • Hva som var dine arbeidsoppgaver
  • Hvor lenge du har jobbet hos dem

Dette er et dokument som potensielle arbeidsgivere kan be om. Hensikten med det er å få bekreftet det du har skrevet på CV-en din. Derfor er det veldig viktig at innholdet i både CV og attester stemmer overens.

Før var slike attester ofte et absolutt krav fra potensielle arbeidsgivere, men de siste årene har etterspørselen etter det gått ned. Grunnen til det er at arbeidsgivere vektlegger forskjellige ting. En arbeidsgiver liker attester, mens en annen foretrekker at arbeidstaker kan vise til referanser.

Arbeidsgiver attest

Hva om du ikke får attest fra arbeidsgiver?

Alle arbeidstakere har krav på attest fra arbeidsgiver etter endt arbeidsforhold. Men selv om dette er arbeidsgivers ansvar, så er det ikke alle arbeidsgivere som har lyst til å utstede dette.

Uansett hva som er grunnen til at arbeidsforholdet avsluttes, så har arbeidstaker krav på en arbeidsattest. Det står også skrevet i Arbeidsmiljøloven.

Dersom arbeidsgiver ikke vil gi deg attest, så kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. De vil kunne hjelpe deg med konflikter som dette.

Attest

Slik takler du en dårlig attest fra arbeidsgiver

Det er arbeidsgivers ansvar å utstede en attest til deg. Men innholdet i selve attesten vil nok ta utgangspunkt i arbeidsgivers holdning til deg. Hvis du ikke har hatt et særlig godt forhold til arbeidsgiver, så kan altså vedkommende gi deg en dårlig attest.

Hvis arbeidstaker føler at attesten skisserer et uriktig bilde av arbeidsforholdet, så har vedkommende rett til å klage. Arbeidsgiver bør opptre profesjonelt til enhver tid og ikke med vilje forsøke å sette arbeidstaker i et dårlig lys.

Arbeidstilsynet og Arbeidsmiljøloven kan hjelpe arbeidstaker å kreve attest fra tidligere arbeidsgiver, men det finnes ikke noen skrevne regler som forbyr arbeidsgiver å skrive en dårlig attest.

Men det er imidlertid slik at det er frivillig å legge ved attester ved søknaden. Hvis du føler at en attest gir et uriktig bilde av deg som arbeidstaker, så trenger du ikke å legge den aktuelle attesten ved søknaden.

Søk på nett

Attest eksempel

Dersom du har en rolle som arbeidsgiver, så er det å utforme attester etter endt arbeidsforhold en av dine arbeidsoppgaver. Hvis dette er helt nytt for deg, så er det ikke alltid så enkelt å vite hvor du skal begynne.

Det finnes ingen fastsatt mal for hvordan en attest skal utformes, så vi anbefaler deg at du bruker et par minutter på å søke på nettet for å finne litt inspirasjon. Finn et oppsett som faller i smak hos deg, og bruk det!