48 38 14 88 post@dingruppen.no

Attest engelsk 

En attest er en bekreftelse på at du har jobbet med spesifikke arbeidsoppgaver i et spesifikt firma. Dette kan gi en klarhet i hva du har av tidligere erfaring for en ny arbeidsgiver, og det kan sette deg i et positivt lys, dersom attesten er godt skrevet. 

Minimumskravene til innholdet i en arbeidsattest er persondata til arbeidstakeren, arbeidsoppgavene hen har utført og varigheten av arbeidsforholdet. Men det er lov å spørre om å få en mer utdypende attest, og da er det ikke nødvendigvis alltid så lett å vite hva man skal skrive. Man vil ikke at det skal høres overdådig ut, men man vil fortsatt fremme det som var positivt med arbeidstakeren på en saklig måte. 

Forretningsperson som løper med en koffert

Norsk eller engelsk? 

De aller fleste norske arbeidsgivere vil nok skrive en attest på norsk. Men noen arbeidsgivere har kanskje ikke norsk som morsmål, og skriver derfor attesten på engelsk – eller kanskje arbeidstakeren har spesifikt bedt arbeidsgiveren om å skrive den på engelsk. 

Hvilket språk arbeidsattesten bør skrives på, avhenger av hvilke fremtidige arbeidsgivere man tenker å sende attesten til. For de fleste arbeidstakere i Norge, så holder det nok med en attest skrevet på norsk. Men det kan godt tenkes at man vet at sjefen eller andre i det nye firmaet man vil jobbe i, ikke har norsk som morsmål, og da er det fint at den er på engelsk, slik at et større publikum kan lese den. 

Ikke minst må den være på engelsk hvis man skal søke seg inn på et internasjonalt marked. Hvis man for eksempel jobber innen IT-bransjen, så er det absolutt en god idé å ha både CV og jobbattest på engelsk. Verden blir mer og mer internasjonal, og engelsk er et språk en svært stor del av verdens befolkning kan, så det er lurt å ha viktige dokumenter både på norsk og på engelsk. 

Søknadsbrev på toppen av en "T"

Hjelp til både det ene og det andre 

Din CV-Hjelp er en merkevare under Din Gruppen, som er et tekstbyrå som utfører mange forskjellige tjenester innen tekst og språk. Din CV-Hjelp kan hjelpe deg med å skrive en god jobbattest, og selvsagt få på plass en ordentlig CV og en god jobbsøknad. Dette er jo tross alt de første stegene som må til før du sender ut en jobbattest! 

Men vi har også Din Translatør, som kan hjelpe deg med å oversette en CV eller en attest fra norsk til engelsk, dersom du skulle hatt behov for det. Spesielt hvis du har fått en mer utdypende attest som er litt lengre, kan det være en god idé å få profesjonelle aktører til å hjelpe deg, slik at du kan være sikker på at innholdet er godt formulert og idiomatisk korrekt. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med!