48 38 14 88 post@dingruppen.no

80 spørsmål du kan bli stilt på jobbintervju

Hvis vi skal beskrive hva et jobbintervju er på en veldig enkel måte, så kan vi si at det er en spørsmål og svar-runde. Denne spørsmål og svar-runden foregår mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, hvor arbeidsgiveren er i førersetet mesteparten av tiden.

Et jobbintervju følger ofte en 80/20-fordeling. Det betyr at det er arbeidsgiver som stiller flest spørsmål, men arbeidstaker får muligheten til å stille noen spørsmål også mot slutten av intervjuet. I denne artikkelen skal vi gi deg en oversikt over 80 spørsmål som du kan bli stilt på jobbintervju.

En mann som jobber på PC

Intervjuspørsmålene kan kategoriseres

Det vi kunne gjort, er å slenge sammen en liste over disse 80 spørsmålene. Men det ville vært et slitsomt oppsett for både oss som skriver og deg som leser, så det skal vi ikke gjøre. En slik liste vil uansett ha virket lengre enn evigheten, og det er ikke en god ting. 

Derfor har vi bestemt oss for å dele opp de 80 spørsmålene i flere kategorier. Hver kategori blir en egen underoverskrift, og så kommer spørsmålene som perler på en stor under den.

Et forstørrelsesglass

Personlige spørsmål

 1. Kan du fortelle meg litt om deg selv?
 2. Nevn tre av dine sterke sider.
 3. Hva mener du selv er dine svake sider?
 4. Ser du på deg selv som målrettet?
 5. Hvordan vil du beskrive deg selv?
 6. Hvordan vil dine venner og familie beskrive deg?
 7. Har du noen mål du vil oppnå i løpet av livet?
 8. Hvordan vil du definere suksess? Gi oss et par eksempler på mennesker som er suksessfulle i dine øyne.
 9. Hva anser du for å være din største bragd i livet?
 10. Hva er det som motiverer deg til å gjøre ditt beste?
 11. Hva skal til for at en situasjon blir vanskelig for deg?
 12. Hvordan håndterer du konflikter?
 13. Hvordan håndterer du autoriteter?
 14. Har du noen gang hatt en konflikt med din overordnede? Hvis ja, hvordan løste du denne situasjonen?
 15. Hvordan takler du stress?
 16. Gi oss et eksempel på en stressende situasjon du har vært i, samt hva du gjorde for å løse denne situasjonen.
 17. Se for deg at det oppstår et problem. Hvordan vil du gå frem for å løse det?
 18. Anser du deg selv for å være en ledertype?
 19. Hva er den største utfordringen du har stått ovenfor hittil?
 20. Hvis du fikk muligheten til å endre én ting med deg selv, hva ville det vært?
 21. Hvordan takler du å få kritikk?
 22. Har du noen gang opplevd at en ting i livet ikke har gått som den skulle? Hva lærte denne situasjonen deg?
 23. Har du noen gang inngått et kompromiss med noen, som har vist seg å være vellykket?
 24. Er du en god lytter?
 25. Har du noen gang feilet i å lytte? Hva var konsekvensen av dette? Hvordan håndterte du denne situasjonen?
 26. Hvordan er du til å motivere andre?
 27. Hva er den største feilen du noen gang har gjort?
 28. Er du et konkurransemenneske?
 29. På hvilken måte liker du å måle prestasjonene dine?
 30. Gi oss et eksempel på en situasjon hvor troverdigheten din ble satt på prøve.
En mann som leser et dokument

Utdanningsrelaterte spørsmål

 1. Hvilket fag likte best og minst da du gikk på skolen? Og vet du grunnen til at du følte det på denne måten?
 2. Hvordan taklet du overgangen fra videregående til høyere utdanning?
 3. Hva gjorde du for å strukturere studietiden din på best mulig måte?
 4. Gjenspeiler karakterene dine studietiden din?
 5. Hvis du kunne gjort noe annerledes da du studerte, hva ville det vært?
 6. Har studiene dine endret seg som person?
 7. Hvis du kunne endret én ting ved skolen du studerte ved, hva ville du endret?
 8. Hvorfor valgte du skolen du endte opp med å velge?
 9. Føler du at studietiden forberedte deg på arbeidslivet på noen måte?
 10. Hva var grunnen til at du valgte studiet du valgte?
En som viser frem hva han har gjort

Karrieremessige spørsmål

 1. Når visste du hva du ville jobbe med? Har du visst det siden du var et barn, eller fant du det ut først da du ble eldre?
 2. Hva var det som påvirket deg til å velge den karrieren du har valgt?
 3. Er det en person som har inspirert deg karrieremessig? Fortell om han eller henne.
 4. Fortell om personen som eventuelt inspirerte deg til å velge karrieren du valgte.
 5. Hva mener du man må gjøre for å oppnå suksess i din karriere?
 6. Er det spesifikke egenskaper du anser for å være viktig for å kunne bygge en karriere?
 7. Hva er det som kreves for å lykkes i ditt yrke?
 8. Hva er det som har motivert deg til å bygge opp en karriere?
 9. Har du tatt noen risikoer for å oppnå karrieremålene dine?
 10. Fortell om en gang du tvilte på om du har valgt riktig karriere.
Mann som ser etter noe

Spørsmål om deg som arbeidstaker

 1. Hva var det som gjorde at du valgte å søke på denne jobben?
 2. Hadde du hørt om denne bedriften fra før, og hva vet du om oss?
 3. Kommer du til å trenge opplæring for å jobbe hos oss? I hvor stor grad tror du at det kommer til å bli nødvendig?
 4. Hvor ser du seg selv om 5 år?
 5. Hvordan ser livet ditt om 10 år?
 6. Hva synes du om at reisevirksomhet er en del av jobben?
 7. Er du villig til å flytte for å få jobben?
 8. Hva tror du vil være din største utfordring i denne jobben?
 9. Har du noen forslag til hvordan denne bedriften kan forbedres?
 10. Har du noen gang møtt en person det har vært vanskelig å jobbe med? Var det noe spesielt som gjorde at det ble sånn?
 11. Er du i stand til å samarbeide med noen du misliker i jobbsituasjon?
 12. Hvordan reagerer du hvis du føler at du blir mislikt på arbeidsplassen?
 13. Hvilke av dine egenskaper er det som vil føre til at du oppnår suksess i denne stillingen?
 14. Er effektivitet eller kreativitet viktigst for deg?
 15. Hvilke av dine erfaringer er det som gjør deg kvalifisert til denne jobben?
 16. Fortell om hvordan du håndterer en arbeidsoppgave som er ekstra viktig.
 17. Har du noen gang befunnet deg i en situasjon som krevde god dømmekraft? Fortell mer om denne situasjonen.
 18. Gi oss et eksempel på en situasjon hvor du viste god prestasjonsevne foran en større forsamling.
 19. Foretrekker du å jobbe selvstendig eller sammen med andre?
 20. La oss si at du foretrekker selvstendig arbeid. Er du god til å samarbeide, hvis du er nødt?
 21. Har du noen gang fått en arbeidsoppgave som du ikke har taklet?
 22. Fortell om en idé du fikk, og som ble en suksess når den ble satt ut i praksis.
 23. Er du god på multitasking? Fortell om en situasjon hvor du måtte gjøre det, og hva som ble resultatet i denne situasjonen.
 24. La oss si at en kunde ikke har vært fornøyd med arbeidet du har gjort, hvordan håndterte du denne situasjonen?
 25. Hvordan er du i forhold til tidsfrister? Har du et eksempel på en gang du ikke klarte å holde en frist? Hva skjedde da?
 26. Har du noen gang opplevd et tilfelle av dårlig dømmekraft, og at det har gitt negative resultater?
 27. Gi oss tre eksempler på ting som er viktig for deg i en jobb.
 28. Er du mest opptatt av lønnen eller jobben?
 29. Hvilke tanker har du angående lønnsnivået?
 30. Hvorfor bør vi ansette deg til fordel for noen av de andre søkerne?
Et håndtrykk

Få hjelp til å lande jobbintervjuet

For at disse spørsmålene skal ha noen betydning for deg, er du nødt til å lande et jobbintervju. Da vil disse spørsmålene være veldig nyttig. Arbeidsgiver kommer naturligvis ikke å stille deg 80 spørsmål i løpet av intervjuet, men dette er 80 eksempler på spørsmål som arbeidsgiver kan spørre deg.

For å komme til å lande et jobbintervju, er du nødt til å skrive en søknad som imponerer arbeidsgiver. Å skrive en god søknad er en egen kunst. Dette er altså noe du er nødt til å øve på. Dette innebærer å skrive søknader og ta kontakt med arbeidsgiver i etterkant for å høre hva du kunne gjort annerledes, hvis du ikke blir innkalt til intervju

Mens du øver på å skrive søknader selv, er det mulig å få hjelp slik at du likevel lander et jobbintervju eller to. Det kan Din CV-hjelp hjelpe deg med. Vi kan hjelpe deg med både skriving av søknad og utforming av CV. Hvis du trenger hjelp til dette, er det bare å ta kontakt med oss.